Privacy Policy - Khôi Ròm Blog

Privacy Policy

Khôi Ròm - tháng 7 05, 2019 -
1. Những bài viết do chính tác giả viết ra nếu bạn muốn copy đi đâu thì hãy để lại nguồn bài đó để tôn trọng tác giả.
2. Không bình luận thô tục, không spam backlink, văn hóa phẩm đồi trụy, tôn giáo, phân biệt chủng tộc... Những bình luận vi phạm sẽ bị xóa không cần báo trước.
Đang cập nhật thêm nội quy...